Zadania rozgrzewki językowej i praca z fragmentem filmu na lekcjach języków obcych

Numer JOwS: 
str. 103

W dniach 19-21 listopada 2010 roku Warszawskie Centrum Innowacji Społeczno- Edukacyjnych zorganizowało kurs doskonalący - warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych szkół miasta stołecznego Warszawy. W seminarium wzięło udział 21 nauczycieli angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

BLOK 13

„Piłeczka”

Nauczyciel na początku określa klucz tematyczny. Nauczyciel rzuca piłeczkę do uczniów. Uczeń do którego rzucona została piłeczka musi podać odpowiedni wyraz lub formę słowa.

Zadanie

Uczniowie przypominają sobie przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny człowieka. Osoba, do której nauczyciel rzuci piłeczkę musi podać antonim słowa wypowiedzianego przeze niego.

BLOK 14

„Klaskane opowiadanie”

Klasa dzielona jest na grupy. Uczniowie mają kilka zwrotów lub wyrazów do dyspozycji z poprzedniej lekcji, np. czynności dnia codziennego (myć się, sprzątać, uczyć się, robić zakupy). Należy określić ilość wyrażeń, które powinny pojawić się w opowiadaniu oraz czas na stworzenie takiego opowiadania. Każda grupa układa krótkie opowiadanie lub historyjkę z użyciem tych konkretnych wyrażeń. Pozostali uczniowie, słuchający opowiadania klaszczą, gdy usłyszą dany zwrot.

Zadanie

Uczniowie układają krótkie opowiadanie używając wyrażeń poznanych na poprzedniej lekcji, a które zapisane są na tablicy (5 min). Następnie, gdy jedna grupa będzie prezentowała własne opowiadanie, pozostałe grupy słuchają i klaszczą, gdy usłyszą podane sformułowanie. Wygrywa grupa, która użyje w opowiadaniu wszystkich 10 zwrotów poznanych na ostatniej lekcji.

BLOK 15

„Piszemy historyjkę”

Można podzielić klasę na grupy lub przeprowadzić ćwiczenie z udziałem całej klasy. Nauczyciel zaczyna – pisze pierwsze zdanie na kartce, następnie każdy uczeń dopisuje jedno zdanie zgodne z kluczem tematycznym, podanym przez nauczyciela. Można wykorzystać wersję ćwiczenia z zaginaniem zdania poprzedzającego lub zaginając zdania w taki sposób, aby każdy uczeń widział tylko jedno poprzedzające zdanie.

Zadanie

Każda grupa otrzymuje kartkę z napisanym pierwszym zdaniem. Pierwsza grupa dopisuje zdania związane ze spędzaniem czasu wolnego w zimie, a grupa druga dopisuje zdania związane ze spędzaniem czasu wolnego latem. Osoba, przekazująca kartkę dalej, zagina poprzednie zdanie tak, aby następna osoba widziała tylko jedno zdanie.

BLOK 16

„Słowo tasiemiec”

Nauczyciel zapisuje słowo klucz na tablicy – najdłuższe, związane z konkretnym tematem. Zadaniem uczniów jest dopisanie słów, w taki sposób, aby zaczynały się one od kolejnych liter słowa-klucza.

Zadanie

Na tablicy zapisane zostało słowo ODŻYWIANIE Uczniowie dopisują po jednym wyrazie, związanym z tematem jedzenie, odżywianie, tak aby zaczynało się na kolejne litery słowa głównego.

BLOK 17

„Nowy kontekst”

Ćwiczenie polega na użyciu zwrotów i słów dotychczas powtarzanych i ćwiczonych w obrębie jednego bloku tematycznego, w nowym kontekście tematycznym. Np. zwroty używane do opisu naszych planów na przyszłość, np.: chcę iść na studia, chciałbym zostać aktorem, chcę podróżować itd. Nowy kontekst może być określony na zasadzie podania uczniom nowego materiału stymulującego, np. zdjęcia z gazety, obrazu znanego malarza, klipu do piosenki itd. Praca może być samodzielna, w parach lub w grupach.

Zadanie

Na tablicy powieszono zdjęcie dwojga starszych ludzi. Każda para układa prawdopodobny dialog między tymi osobami. Uczniowie wykorzystując wyrażenia poznane na poprzedniej lekcji, opisują marzenia i plany z młodości, które się ziściły w życiu tych ludzi.

BLOK 18

„Komiks”

Ćwiczenie z wykorzystaniem różnych pomocy wizualnych (zdjęć, wycinków z gazet itd.). Uczniowie otrzymują materiały i ich zadaniem jest ułożenie rozmowy (narysowanie dymka i zapisanie w nim wypowiedzi).

Zadanie

Na otrzymanym rysunku proszę dopisać w dymku dialog, np. zamówienie obiadu.