Zadania rozgrzewki językowej i praca z fragmentem filmu na lekcjach języków obcych

Numer JOwS: 
str. 103

W dniach 19-21 listopada 2010 roku Warszawskie Centrum Innowacji Społeczno- Edukacyjnych zorganizowało kurs doskonalący - warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych szkół miasta stołecznego Warszawy. W seminarium wzięło udział 21 nauczycieli angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

BLOK 19

„Cytaty”

Nauczyciel przygotowuje na kartkach kilka/ kilkanaście wypowiedzi słynnych osób/ postaci z literatury (liczba zależy od liczebności grupy, poziomu znajomości języka, wieku uczniów, potrzeb/celów nauczyciela. Na tablicy nauczyciel wypisuje imiona/ nazwiska osób, które wypowiedziały owe słowa. Zadaniem uczniów jest dopasowanie autorów do ich wypowiedzi.

Zadanie

Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy – jedna grupa dostaje karteczki z cytatami – druga karteczki z imionami i nazwiskami autorów. Uczniowie z grupy 1-ej czytają na głos znany cytat – uczniowie z grupy 2-ej odgadują autora (ten, kto ma karteczkę z danym nazwiskiem podnosi rękę – podaje nazwisko autora).

Zadanie

Na tablicy wypisano nazwiska znanych ludzi. Nauczyciel czyta fragmenty wypowiedzi znanych osób.  Kto domyśli się, czy też będzie wiedział, czyje to słowa – przerywa głośno wołając „wiem” (oczywiście w nauczanym języku). Nazwisk na tablicy jest więcej niż cytatów – dwa z nich nie pasują do żadnego cytatu.

BLOK 20

„Emocje”

Nauczyciel:

 • przygotowuje dialog dla każdej pary uczniów;
 • przygotowuje listę przymiotników (np.: 1. znudzony, 2. zły, 3. podekscytowany, 4. zainteresowany, 5. w pośpiechu, 6. śpiący, 7. pesymistyczny, 8. optymistyczny, 9. niegrzeczny, itd.);

Uczniowie:

 • zostają podzieleni w pary;
 • wybierają cyfrę, bądź liczbę (w zależności od liczby przymiotników), pod którą ukryty jest przymiotnik;
 • nauczyciel podaje uczniom (w tajemnicy przed partnerem z danej pary) przymiotnik;
 • zadaniem ucznia jest przeczytanie dialogu z oddaniem emocji wyrażonej wylosowanym przymiotnikiem;
 • po zakończeniu czytania zadaniem ucznia jest odgadnąć, jaki przymiotnik wylosował partner.
UWAGI: Nauczyciel może „pokierować” doborem/ wyborem przymiotników, bądź narzucić je konkretnym osobom; można dobrać przymiotniki na zasadzie przeciwieństw optymistyczny-pesymistyczny, podekscytowany-znudzony, aby sprawić, żeby ćwiczenie było ciekawsze.

Zadanie

Uczniowie otrzymują karteczki z numerami. Za każdą cyfrą kryją się przymiotniki określające emocje. Uczeń podaje cyfrę a nauczyciel po cichu przymiotnik. Uczeń powinien przeczytać dialog w taki sposób, żeby partner odgadł, jakie emocje należało wyrazić.

BLOK 20

„Głuchy telefon”

Nauczyciel:

 • przygotowuje zdania, bądź słowa, które chce, aby uczniowie powtórzyli/ utrwalili/ przyswoili.

Uczniowie:

 • siadają w kręgu;
 • pierwsza osoba otrzymuje od nauczyciela słowo/ zdanie i przekazuje je szeptem, na ucho w języku obcym koledze;
 • kolega musi przekazać słowo/ zdanie kolejnej osobie, ale w języku ojczystym;
 • kolejna osoba musi przetłumaczyć owo słowo/ zdanie znów na język obcy;
 • ostatnia osoba w kręgu podaje słowo/zdanie, które do niej dotarło.

BLOK 21

Nie piszemy litery ‘z’

Uczniowie w ciągu 2 minut wypisują np. przymiotniki określające cechy charakteru, które nie zawierają określonych liter. Następnie sprawdzamy wykonanie zadania: uczeń, który ma najwięcej słówek czyta je głośno. Inni wykreślają te słówka, potem uzupełniają listę słów tymi, które jeszcze nie zostały odczytane.

Zadanie

Proszę przygotować kartkę i długopis. W ciągu 2 minut proszę wypisać jak najwięcej przymiotników określających cechy charakteru. Uwaga: słowa nie mogą zawierać litery/ głoski ‘z’.

BLOK 22

„Nowa klasa”

Jak sama nazwa wskazuje, to ćwiczenie można przeprowadzić w nowej grupie uczniów, kiedy nauczyciel i uczniowie muszą się poznać. Zadanie to nie jest zadaniem językowym – może być wprowadzone zarówno na godzinie wychowawczej, jak i na lekcji każdego przedmiotu. Celem zadania jest integracja zespołu, zapamiętanie imion.

Uczniowie:

 • podają swoje imię oraz wykonują gest;
 • pierwsza osoba podaje swoje imię oraz pokazuje jakiś gest/ ruch (np. skinienie głową, mrugnięcie okiem, pomachanie dłonią, zgięcie palca dłoni);
 • kolejna osoba powtarza imię kolegi, jego gest, a następnie mówi swoje imię i pokazuje swój gest;
 • kolejna osoba podaje powtarza imiona oraz gesty poprzedników, a następnie podaje swoje imię i pokazuje gest, itd.
 • nauczyciel może zacząć od przedstawienia się z imienia i nazwiska i pokazać gest.

Zadanie

Nazywam się Zofia Kowalska, i mrugam okiem. Powtórz, proszę to co ja powiedziałam i dodaj swoją „wizytówkę”. Następna osoba powtórzy wszystko po nas i przedstawi siebie.