Zadania rozgrzewki językowej i praca z fragmentem filmu na lekcjach języków obcych

Numer JOwS: 
str. 103

W dniach 19-21 listopada 2010 roku Warszawskie Centrum Innowacji Społeczno- Edukacyjnych zorganizowało kurs doskonalący - warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych szkół miasta stołecznego Warszawy. W seminarium wzięło udział 21 nauczycieli angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

ROZDZIAŁ 2

PRACA Z FILMEM NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO

Filmy są przez uczniów bardzo lubiane. Atutami filmów jest ich atrakcyjność, działanie na wiele zmysłów odbiorcy jednocześnie, efektywność w przekazywaniu wiedzy lingwistycznej i kulturowej. Filmy mają również ważne znaczenie psychologiczne: pobudzają wyobraźnię, dostarczają radość i rozrywkę, eliminują stres, sprzyjają znoszeniu bariery językowej i komunikacyjnej. Uczą wzmożonej koncentracji, prowokują do niestandardowych reakcji lingwistycznych.

Oglądanie filmu, jako forma ćwiczenia na lekcji dodatkowo motywuje uczniów do aktywnej pracy. Film w czasie lekcji stanowi dla ucznia wyzwanie, a jednocześnie kojarzy się z popularną rozrywką i dzięki temu staje się dla nauczyciela doskonałą pomocą dydaktyczną. Stwarza możliwość obcowania z żywym językiem, mówionym z jego naturalną prędkością, wahaniami, westchnieniami, gestami, szumami dochodzącymi z otoczenia rozmówców. Praca z filmem na lekcjach języka obcego służy:

  • trenowaniu sprawności rozumienia zobaczonych i usłyszanych treści;
  • aktywnemu wykorzystaniu słownictwa;
  • opisywaniu czynności;
  • relacjonowaniu zdarzeń;
  • mobilizacji do większej staranności wymowy, właściwego akcentu i intonacji;
  • zastosowaniu w komunikacji elementów niewerbalnych takich jak gesty, właściwa ekspresja, mimika twarzy, kontekst sytuacyjny.

Poniżej przedstawiamy propozycje pracy na filmach, które odnajdą Państwo w internecie oraz prezentujemy uniwersalne ćwiczenia, jakie można wykorzystać do pracy z każdym filmem. Przedstawione propozycje nauczyciel modyfikuje w zależności od języka, którego naucza, liczebności i poziomu grupy oraz czasu, jaki może poświęcić na pracę z filmem.

BLOK 1

„Udźwiękowienie” wariant 1

(na przykładzie filmu Dzień świra)Zadanie

Pracujemy w grupach. Proszę przeczytać tekst i wstawić w luki brakujące wyrazy.

O – Ojciec
S - Syn

 

O: Am
S: Am
O: I Am.
S: No wiem, I Am.
O: You are
S: You are. No sam ________________.
O. Ale nie mówisz.
S: Bo ty…
O: Co ja, co ja?
S: Mnie _______________.
O: Ja cię ____________? K****, _________________ tego piąty rok w szkole i na _____________ i wszystko to jak _____________ w piach.
S: Ta.. __________ od razu.
O: I bo czego to jest ______________.
S: No jak czego.
O: No jakiego ____________?
S: No słowa ___________________.
O: Posiłkowego.
S: No.
O: _________________?
S: Posiłkowego.
O: Jakiego ________________ ? To…
S: Am?
O: To be, _________________, or not to be.

Zadanie

Proszę obejrzeć i posłuchać fragmentu filmu.

Zadanie

Proszę obejrzeć, posłuchać fragmentu filmu jeszcze raz i uzupełnić luki słowami z filmu.

Zadanie

Pracujemy w parach. Proszę się nauczyć dialogu na pamięć z podziałem na role.

Zadanie

Proszę odtworzyć repliki dialogu razem z aktorami (z podziałem na role).

Zadanie

Proszę udźwiękowić dialog.

Transkrypcja dialogu:

O: Am
S: Am
O: I Am.
S: No wiem, I Am.
O: You are
S: You are. No sam powiem.
O. Ale nie mówisz.
S: Bo ty…
O: Co ja, co ja?
S: Mnie stresujesz.
O: Ja cię stresuję? K****, uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach.
S: Ta krew od razu.
O: I bo czego to jest odmiana.
S: No jak czego.
O: No jakiego słowa?
S: No słowa normalnie.
O: Posiłkowego.
S: No.
O: Jakiego?
S: Posiłkowego.
O: Jakiego posiłkowego? To…
S: Am?
O: To be, k****, or not to be.