Zadania rozgrzewki językowej i praca z fragmentem filmu na lekcjach języków obcych

Numer JOwS: 
str. 103

W dniach 19-21 listopada 2010 roku Warszawskie Centrum Innowacji Społeczno- Edukacyjnych zorganizowało kurs doskonalący - warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych szkół miasta stołecznego Warszawy. W seminarium wzięło udział 21 nauczycieli angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

BLOK 2

“Udźwiękowienie” wariant 2

(na przykładzie filmu Moda na sukces)

Zadanie

Proszę obejrzeć fragment filmu bez dźwięku.

Zadanie

Pracujemy w grupach. Proszę ułożyć dialog do obejrzanej sceny.

Zadanie

Pracujemy w grupach. Proszę przećwiczyć tekst z filmem.

Zadanie

Proszę udźwiękowić fragment filmu.

Zadanie

Proszę posłuchać oryginalnej wersji filmu.

BLOK 3

„Zgadywanka” wariant 1

(na przykładzie filmu Moda na sukces)

Zadanie

Pracujemy w grupach. Obejrzeliśmy fragment filmu. Proszę opisać w pięciu zdaniach następną scenę.

BLOK 4

„Zgadywanka” wariant 2

(na przykładzie filmu Przesłuchanie)

Zadanie

Pracujemy w grupach. Proszę wysłuchać rozmowy i zapisać w tabeli, kto bierze udział w rozmowie, jak wyglądają bohaterowie, czy się zajmują, jakie są relacje miedzy nimi.

Uwaga! Nie wszystkie treści brzmią w dialogu. Niektórych należy się domyślić. Ten fragment filmu tylko słuchamy, nie oglądamy.

 

On

Ona

Imię i nazwisko

 

 

 

Wiek

 

 

 

Ubranie

 

 

 

Zawód

 

 

 

Stanowisko służbowe

 

 

 

Stan cywilny

 

 

 

Cechy charakteru

 

 

 

Emocje

 

 

 

Inne informacje

 

 

 

Zadanie

Proszę porównać w parach wyniki pracy.

Zadanie

Proszę obejrzeć film. Czy udało się odgadnąć prawidłowo?

BLOK 5

„Umiemy czytać”

(na przykładzie rosyjskiego filmu animowanego Kiwaczek)

Zadanie

Proszę obejrzeć film i czytać głośno, co jest napisane na plakatach, szyldach, ogłoszeniach.

Proszę napisać pod dyktando tekst ogłoszenia bohatera Gieny.