Zadania rozgrzewki językowej i praca z fragmentem filmu na lekcjach języków obcych

Numer JOwS: 
str. 103

W dniach 19-21 listopada 2010 roku Warszawskie Centrum Innowacji Społeczno- Edukacyjnych zorganizowało kurs doskonalący - warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych szkół miasta stołecznego Warszawy. W seminarium wzięło udział 21 nauczycieli angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

BLOK 6

Praca z filmem dydaktycznym

(z cyklu Spacery po Petersburgu. Sobór Św. Izaaka)

Zadanie

Proszę popatrzeć na fotografię i powiedzieć co na niej widać?

(Fotografia przedstawia sobór św. Izaaka w Petersburgu. Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo i sprawdza, jakie słowa są znane słuchaczom).

Zadanie

O czym będziemy dziś rozmawiać?

Zadanie

Proszę przeczytać chórem słowa, powtarzając je za nauczycielem.

честь
скульптор
образец
архитектор
великолепие
постройка
посетитель
колонны
колоннада
алтарь
интерьер
мозаика
иконостас
бюст

Zadanie

Proszę wyjaśnić kolegom znacznie znanych słów.

Zadanie

Proszę sprawdzić znaczenie nieznanych słów w słowniku.

Nauczyciel rozdaje słuchaczom karteczki. Na kartkach są nowo wprowadzone słowa, ale podane w takiej formie gramatycznej, w jakiej występują w filmie.

Zadanie

Proszę obejrzeć film. Gdy usłyszysz słowo ze swojej kartki, powiedz „stop”.

Proszę odtworzyć usłyszany na filmie związek wyrazowy włączający twoje słowo i co najmniej jeszcze jedno słowo. Proszę powtórzyć słowa i zapamiętać je do końca filmu wraz ze otaczającymi to słowo wyrazami.

Zadanie

Zabawa w głuchy telefon. Proszę nauczyć kolegów swojego zwrotu. Słuchacze chodząc po sali uczą swojego zwrotu innych i uczą się od innych słuchaczy ich zwrotów. Pod koniec zadania wszyscy słuchacze znają wszystkie zwroty.

Zadanie

Proszę odtworzyć chórem związki wyrazowe. Nauczyciel czyta słowa z karteczek, a grupa odtwarza zwroty.

Zadanie

Proszę wpisać do tekstu brakujące wyrazy.

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР                       
Исаакиевский собор находится на Исаакиевской площади. В центре площади стоит памятник императору Николаю Первому работы 1........................ Клодта.
Собор построен в XIX веке французским 2....................... Монферраном. Его строили очень долго, сорок лет. Собор открыли в 1858 году, и он стал главным храмом северной столицы. Назвали его в 3. ................ святого Исаака Далмадского. Монферран построил собор по 4. ...................... собора Святого Петра в Риме. Это последняя крупная 5. ........................ эпохи классицизма в Петербурге. Его высота 101 метр. Стройные, высокие 6. ........................, золотой купол, прекрасные скульптуры украшают собор.
Вы можете подняться наверх, на 7. ........................ Сверху открывается прекрасный вид на город. Давайте войдём в собор.
Внутри Исаакиевский собор поражает своим 8. .............................. Высоко в куполе парит голубь.
По традиции перед 9. ........................ поставлен богато украшенный иконостас.
Лучшие мастера создавали этот замечательный 10. ........................
Архитекторы, скульпторы, художники украшали собор. И сегодня многочисленные 11. .............................. музея восхищаются их работой.
Двадцать два художника работали в соборе. Здесь более ста пятидесяти картин и 12 ........................ на библейские и исторические темы. На Лондонской выставке 1862 года специалисты признали мозаики Исаакия лучшими в Европе.
За 13 ........................ в алтаре вы видите прекрасный витраж, изображающий Христа. В конце экскурсии остановимся у 14 ........................ архитектора Монферрана.
Когда вы приедете в Петербург, обязательно зайдите в Исаакиевский собор, замечательный памятник архитектуры.

Zadanie

Pracujemy w parach. Proszę sprawdzić wykonanie zadania.

Zadanie

Jesteś przewodnikiem. Proszę przeprowadzić wycieczkę po Soborze św. Izaaka.

Zadanie

Jesteś mieszkańcem Petersburga. Grupa twoich polskich znajomych ogląda film o Soborze św. Izaaka. Niestety, film jest niemy. Opisujesz, co widać na filmie, prezentujesz piękno zabytku swojego miasta.