Zastosowania TIK w projektach eTwinning

Numer JOwS: 
str. 69

Moja przygoda z eTwinningiem zaczęła się siedem lat temu i trwa nadal. Nikt już teraz nie potrafi wyobrazić sobie szkoły Piątki bez eTwinningu, programu współpracy międzynarodowej przez Internet. Przez ten czas zrealizowaliśmy ponad 20 projektów, które były wyróżniane Krajowymi i Europejskimi Odznakami Jakości oraz nagradzane w krajowych konkursach eTwinningu, co niewątpliwie świadczy o ich wysokim poziomie.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Dodatkową wartością projektów jest to, że dzięki współpracy w ramach programu eTwinning nawiązały się przyjaźnie ponad granicami pomiędzy uczniami i nauczycielami naszej szkoły ze szkołami z nieomal wszystkich krajów europejskich. Trwa wymiana listów i e-maili, wspólnie wypracowujemy materiały zamieszczane na TwinSpace, z których korzystają nie tylko uczestnicy projektów, ale również osoby zainteresowane realizowaną przez nas tematyką.

Narzędzia TIK stanowią środek komunikacji, poszerzają pole współpracy, służą do publikowania wypracowanych produktów, wykorzystywane są do nauki i zabawy w naszych projektach. Mogą i powinny być wykorzystywane na wszystkich etapach przedsięwzięcia: planowania, opracowywania harmonogramów, ankiet i wyników pracy. Wiele narzędzi do ewaluacji możemy wykorzystać online, a wyniki przeprowadzonych badań widoczne są od razu. Do komunikowania się z partnerami używamy poczty e-mailowej oraz bezpiecznej platformy do współpracy, czyli TwinSpace ze wszystkimi dostępnymi na niej aplikacjami: mailbox, blog, chat, wiki itp. Dzięki zastosowaniu różnorodnych narzędzi internetowych, publikując nasze materiały, osiągamy efekt interaktywności. Obok filmów, prezentacji multimedialnych publikowanych za pomocą np. Slideshare, zdjęć prezentowanych w PictureTrail znajdują się tu krzyżówki, quizy oraz puzzle sprawdzające zdobytą wiedzę. Cieszą się one ogromną popularnością wśród uczniów, ponieważ rozwiązywane online dają użytkownikowi bezpośredni podgląd wyniku, który osiągnął, oraz porównanie z wynikiem kolegi lub koleżanki. Nasi najmłodsi uczestnicy projektów znajdują ogromną radość w tworzeniu puzzli. Proces konstruowania ich zaczyna się od rysunku, następnie umieszczenia go w programie Puzzlemaker, dostosowania stopnia trudności do możliwości kolegów i koleżanek z własnej klasy i klasy z partnerskiej szkoły, a na koniec pozostaje świetna zabawa, podczas której dziecko, układając obrazek, widzi efekt własnej pracy. Tym więcej ma radości, gdy wynikami swojej pracy może pochwalić się rodzicom i dziadkom, a nawet zaprosić ich do wspólnej zabawy.

Na szczególną uwagę zasługują też takie narzędzia jak Blabberize i Voki. W obu tych programach uczniowie mogą tworzyć ciekawe wypowiedzi ustne. Przekazywane w ten sposób wiadomości mają niecodzienną oprawę, o której w dużej mierze decyduje uczeń. Wybór awatara, jego wyglądu, tła, barwy głosu, jak również możliwość tworzenia wypowiedzi redagowanej pisemnie lub nagranie i wykorzystanie własnego głosu jest doskonałą zabawą, w której nie brak elementów edukacyjnych. Należy bowiem zadbać, aby każda wypowiedź tworzona w języku angielskim była zrozumiała, tj. poprawna pod względem gramatycznym i ortograficznym; w sprawdzeniu pomaga odsłuchanie wypowiedzi w wykonaniu awatara. Wykreowany przez ucznia awatar może wypowiadać zarówno krótkie teksty np. polecenia wykonania jakiegoś zadania, jak również dłuższe opowiadania.

Kolejnym narzędziem internetowym, które szczególnie sobie cenimy, prezentując wypracowane wspólnie ze szkołą partnerską materiały, jest e-book. W projekcie Grand Kids’ Grandparents dzieci brytyjskie i polskie były autorami wierszy o babciach i dziadkach, które dodatkowo zostały wzbogacone pięknymi ilustracjami – portretami dziadków i babć. Tomik poezji został wydany w formie e-booka: http://www.myebook.com/ebook_viewer.php?ebookId=117158.

Korzyści wynikających z korzystania przez moich uczniów z technologii informacyjno-komunikacyjnej jest wiele. Narzędzia takie jak Flashmeeting czy Skype sprawiają, że uczniowie nabierają pewności siebie w ustnym komunikowaniu się z rówieśnikami. Ogromna chęć porozmawiania z kolegą z partnerskiej szkoły sprawia, że przełamywana jest bariera strachu przed mówieniem w języku angielskim, ponadto poszerza się zasób słownictwa czynnego. Trzeba przyznać, że jest to ulubiona przez moich uczniów forma komunikacji ze szkołami partnerskimi. Poczta e-mailowa czy blogi rozwijają umiejętność pisania krótkich form użytkowych takich jak list, e-mail, notatka, oraz tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych np. opowiadanie czy raport. Korzystanie z takich narzędzi jak: PowerPoint, WMM, PS3, Blabberize, e-book, Mixbook czy Voki rozbudza kreatywność. Za pomocą tych narzędzi uczniowie tworzą prezentacje, filmy, publikują poezję i prozę, a następnie udostępniają je szerokiemu gronu odbiorców.

Wykorzystanie tablic interaktywnych, komputerów, szerokiej gamy narzędzi internetowych sprawia, że proces nauczania wychodzi poza ramy książki, tablicy szkolnej i jednej klasy. Używanie wszystkich wspomnianych narzędzi oraz wielu innych w projektach eTwinning sprawia, że możemy uczyć się tych samych rzeczy i w tym samym czasie, co nasi partnerzy w szkołach europejskich, dzieląc się doświadczeniem i wiedzą, tworząc wspólne zasoby edukacyjne.

Wykorzystanie narzędzi TIK jest nieodłącznym elementem realizacji projektów eTwinning. Służą one do komunikowania się z partnerami oraz prezentacji materiałów wypracowanych w atrakcyjny sposób wspólnie ze szkołą partnerską. Z przekonaniem mogę stwierdzić, że ICT w połączeniu z eTwinning to gwarancja dobrej zabawy i efektywnej nauki.