Zawód nauczyciel. Raport o stanie edukacji 2013. Międzynarodowe i krajowe wyniki badań

W dniach 25-26 czerwca 2014 roku w Warszawie odbyła się konferencja Zawód nauczyciel poświęcona różnym zagadnieniom dotyczącym pracy pedagogów. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali inspirujących wykładów i prelekcji oraz brali dział w fascynujących dyskusjach. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Debata nt. zawodu nauczyciela toczyła się wokół dwóch ważnych dokumentów, które miały swoją premierę podczas konferencji: Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (TALIS) oraz Raportu o stanie edukacji 2013. Obie publikacje zostały bardzo starannie przygotowane i stanowią ważne źródło informacji o pracy nauczycieli w Polsce oraz na świecie.

Na stronie internetowej konferencji organizatorzy zamieścili także prezentacje prelegentów. Zachęcamy do prześledzenia tych materiałów - w szczególności prezentację gościa specjalnego konferencji - prof. Päivi Atjonen z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii oraz prelekcję dr Doroty Campfield nt. nauczyciela języków obcych.