Monika Knapkiewicz

Krótki biogram: 
Partnerships and Projects Manager w British Council.

Partnerships and Projects Manager w British Council. Prowadzi projekty mające na celu wspieranie uczniów i nauczycieli języka angielskiego. Jej zainteresowania skupiają się wokół nowoczesnych technologii oraz ich zastosowania w różnych dziedzinach życia, w tym, w nauczaniu.