Anna Dębska

Koordynatorka zespołu Wizyt Studyjnych w programie Uczenie się przez całe życie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ewaluacji programów i projektów unijnych w SGH w Warszawie.