Alina Respondek

Zastępca dyrektora programu "Uczenie się przez całe życie" ds. programu Grundtvig. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W latach 1994-1999 zajmowała się edukacyjnymi programami Phare realizowanymi w Polsce. Od 2000 r. pracuje w Narodowej Agencji dla programów Socrates i „Uczenie się przez całe życie”. Od roku 2006 jest odpowiedzialna za program Grundtvig. W latach 1994-2006 pracowała jednocześnie jako edukator dorosłych i kierownik projektu w obszarze doskonalenia nauczycieli.