Beata Wyszyńska

Absolwentka historii na Uniwersytecie Warszawskim i filologii angielskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Obecnie doktorantka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel języka angielskiego od 1994 r.