Wskazówki i pomysły na lekcje dla nauczycieli języka angielskiego

British Council prezentuje nagrania wideo z serii wskazówek i pomysłów dotyczących nauczycieli w szkole, jak i poza nią. Między innymi, filmy traktują o wykorzystywaniu piosenek podczas lekcji, kwestii wprowadzania nowego słownictwa w naturalny sposób, sposobach rozgrzewki językowej, czy efektywnych metodach pracy z Power Pointem.

Baza z pomysłami oraz istotnymi kwestiami do rozważenia jest stale rozwijana, a sami nauczyciele mogą te filmy komentować oraz dyskutować o poruszonych w nich problemach z innymi nauczycielami reprezentującymi różne kraje i środowiska.

-------

80 81 82 Fotografia © Tyron Francis 2007

 

Znaczniki