Magdalena Grutzmacher

Krótki biogram: 
Autorka jest lektorką języka polskiego jako obcego. Współpracuje z Fundacją Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” m.in. przy projekcie Lingu@net World Wide.