dr Waldemar Martyniuk

Jezykoznawca, adiunkt Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie; autor podreczników, programów nauczania i testów z jezyka polskiego jako obcego, sekretarz Panstwowej Komisji Poswiadczania Znajomosci Jezyka Polskiego jako Obcego (2003-4); visiting professor i wykładowca jezyka i kultury polskiej na uniwersytetach w Niemczech, Szwajcarii i w USA; dyrektor Szkoły Jezyka i Kulury Polskiej UJ (2001-4); koordynator projektów jezykowych w Wydziale Polityki Jezykowej Rady Europy w Strasburgu (2005-6); od roku 2008 dyrektor wykonawczy Europejskiego Centrum Jezyków Nowozytnych Rady Europy w Grazu (Austria).