dr inż. Sławomir Czepielewski, prof. WSIZiA

Krótki biogram: 
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, ekspert w zakresie nowych technologii w spółce Mescomp Technologies SA. Profesor współtworzył ponad 20 innowacyjnych spółek typu high-tech, wiele z nich to międzynarodowe spółki jointventure ze współudziałem kapitału krajów U E, USA oraz krajów azjatyckich (głównie Chin). Od ponad 20 lat regularnie odwiedza Chiny, jest zafascynowany językiem i kulturą chińską.