Małgorzata Członkowska-Naumiuk

Krótki biogram: 
Główny specjalista w zespole programu Erasmus w Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji). Zajmuje się m.in. intensywnymi kursami językowymi Erasmusa – EILC. Z wykształcenia romanistka.