Iwona Misztal

Krótki biogram: 
Starszy wykładowca języka angielskiego w Jagiellońskim Studium Językowym w Collegium Medicum UJ. Zajmuje się nauczaniem języka specjalistycznego studentów. Jest autorem i koordynatorem projektu ESP-T, a obecnie koordynuje kolejny międzynarodowy projekt sTANDEM: Standardised Language Certificate for Medical Purposes (www.standem.eu). Obszary zainteresowań naukowych to przede wszystkim wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka specjalistycznego.