Małgorzata Gawlik-Kobylińska

Krótki biogram: 
ADL instructional designer. Projektuje kursy ADL w Akademii Obrony Narodowej. Jej zainteresowania skupiają się wokół psychologii uczenia się dorosłych, innowacyjnych form kształcenia oraz roli sztuki w nauczaniu.