Anna Paplińska

Krótki biogram: 
Nauczycielka języka francuskiego w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. Przy organizacji wydarzenia współpracowały Iwona Sobania - germanistka (inicjatorka) oraz Małgorzata Małek, Miłosława Juszkiewicz, Emilia Rudecka - anglistki.