Mirosław Sielatycki

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej od 2010 r., odpowiedzialny m.in. za działania na rzecz młodzieży. Jest również twórcą programów współpracy polsko-niemieckiej, polsko-ukraińskiej, polsko-izraelskiej oraz w obszarze praw człowieka.