Katarzyna Paczuska

Pracownik naukowy w Zakładzie Dydaktyki Przedmiotów Szkolnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, członek zespołów badawczych realizujących projekty związane z edukacją językową. Z wykształcenia antropolog kultury i filolog, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji nauka i nauczanie języków obcych.