dr Melanie Ellis

Krótki biogram: 
Kształci przyszłych nauczycieli w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zabrzu oraz prowadzi badania edukacyjne w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.