Agata Gajewska-Dyszkiewicz

Badacz w Zakładzie Dydaktyki Przedmiotów Szkolnych w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Doktorantka międzynarodowego programu EDITE – European Doctorate in Teacher Education. W latach 2009-2012 pełniła funkcję krajowego koordynatora Europejskiego Badania Kompetencji Językowych (ESLC). Uczestnik badawczych i wdrożeniowych projektów w zakresie nauczania języków obcych, nauczania międzyprzedmiotowego, kompetencji nauczycieli i pracowników sektora szkoleniowego.