dr Beata Karpińska-Musiał

Krótki biogram: 
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego