dr Liliana Szczuka-Dorna

Krótki biogram: 
Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodologii nauczania języka angielskiego i public relations, a także Master of Business Administration w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University (USA). Jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków SERMO. Od 1996 r. kieruje Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej. Prowadzi wykłady w zakresie komunikacji interpersonalnej i komunikacji międzykulturowej w biznesie. Koordynator projektu LRE.