Aleksandra Rejman

Krótki biogram: 
Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, lektorka i tłumaczka. Obecnie zajmuje się kontaktami z mediami w ramach projektu Deutsch-Wagen-Tour.