Magdalena Szpryngier

Krótki biogram: 
Nauczycielka języka angielskiego w Gimnazjum nr 81 w Warszawie. Laureatka nagrody indywidualnej European Language Label 2010 za projekt Be Green Think Green.