Daria Smirnowa

Krótki biogram: 
Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Moskiewskiego, docent katedry języka rosyjskiego i innych języków słowiańskich Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji.