Lidia Katarzyna Ludwig

Krótki biogram: 
Dyplomowana nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach. Egzaminatorka maturalna języka angielskiego i rosyjskiego. Koordynatorka projektu realizowanego w ramach programu Comenius w latach 2000-2003. Od 2010 r. koordynatorka projektu w ramach programu Leonardo da Vinci.