dr Aleksandra Łuczak

Krótki biogram: 
Anglistka, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Od 1997 r. pracuje w Akademii Leona Koźmińskiego gdzie kieruje Pracownią Angielskiego Języka Prawniczego i prowadzi zajęcia języka angielskiego dla studentów Kolegium Prawa, wykłady w języku angielskim poświęcone zagadnieniom English for Law, Law in Film, Business Culture, Academic Writing i Business Writing. Autorka licznych artykułów poświęconych nauczaniu języków obcych dla celów specjalistycznych oraz materiałów dydaktycznych do nauki angielskiego języka prawniczego. Współpracuje jako metodyk i trener ze szkołami językowym. Właścicielka wydawnictwa PER SE.