Katarzyna Aleksandrowicz

Krótki biogram: 
Dyrektor programów stypendialnych administrowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w tym Funduszu Stypendialnego Sciex wdrażanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończyła także studia podyplomowe z zarządzania i administracji.