Aleksandra Długosz

Krótki biogram: 
Zastępca dyrektora programu "Uczenie się przez całe życie" ds. programu Comenius. W latach 2009-2011 ekspertka oceniająca wnioski Comeniusa we francuskiej Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie". W 2011 r. członkini grupy roboczej KE ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli.