dr Artur Świątek

Językoznawca, długoletni wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Zajmuje się badaniem przyswajania języka obcego przez użytkowników języka pierwszego