Mariusz Mazurek

Krótki biogram: 
Absolwent Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel kontraktowy w XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, lektor języka francuskiego w szkole językowej, tłumacz. Współpracuje z Wydawnictwem Akademickim DIALOG. Jego zainteresowania dotyczą w głównej mierze teorii przekładoznawstwa oraz nowych rozwiązań dydaktycznych w nauczaniu języka francuskiego.