Anna Żądło-Sobiepańska

Krótki biogram: 
Nauczycielka dyplomowana, romanistka i polonistka w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi, autorka licznych projektów, specjalistka i koordynatorka ds. pracy metodą projektów.