Gabriela Krajewska

Krótki biogram: 
Lektorka języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: samoocena ucznia, wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym, materiały wizualne w procesie dydaktycznym.