Aleksandra Nikiel

Autorka jest absolwentką Instytutu Romanistyki UW. Poza uczeniem języka francuskiego zajmuje się przemierzaniem świata.