Helena Okęcka

Wykłada dydaktykę języka francuskiego i wiedzę o Francji współczesnej w Instytucie Romanistyki UW. Autorka licznych testów egzaminacyjnych różnych poziomów. Współautorka podręcznika  Les temps passés de l’indicatif i recenzentka podręczników do nauczania języka francuskiego.