Anna Bernacka

Krótki biogram: 
Pracownik Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. w Wydziale Projektów Edukacyjnych, Współpracy Międzynarodowej i Doskonalenia Nauczycieli; odpowiedzialna za koordynację międzynarodowych projektów edukacyjnych realizowanych przez warszawskie szkoły i placówki oświatowe w ramach programów Unii Europejskiej.