dr Krystyna Szymankiewicz

Adiunkt w Instytucie Romanistyki UW; opiekunka praktyk pedagogicznych; autorka publikacji na temat nauczania/uczenia się języków obcych. Interesuje się problematyką pedeutologiczną oraz zagadnieniem wielojęzyczności i wielokulturowości w dydaktyce języków obcych.