Dominika Jagiełło

Absolwentka klasy śpiewu solowego w ZS Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie oraz Wydziału Nauk Politycznych w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej – półroczny pobyt w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku. Prywatnie pasjonuje się literaturą, pisze opowiadania i jest związana od 20 lat z chórem „Alla Polacca” przy Teatrze Wielkim.

Od 2007 r. pracuje w Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” – Akcji 3.1. – Młodzież w Świecie, której celem jest umożliwianie współpracy z sąsiedzkimi krajami partnerskimi.