dr Wioletta Piegzik

Krótki biogram: 
Romanistka, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego. Autorka licznych prac poświęconych nauczaniu/uczeniu się języków obcych. Do podstawowych dziedzin jej zainteresowań naukowych należą: aspekty kognitywne w nauce języka oraz komunikacja oparta na interakcjach. Naucza języka francuskiego w LO, jest weryfikatorem merytorycznym w wydawnictwie Operon.