dr hab. Magdalena Dąbrowska, prof. UW

Historyk literatury rosyjskiej. Dyrektor Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego i kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej IR UW. Prowadzi badania nad literaturą rosyjską czasów oświecenia oraz rosyjsko-zachodnioeuropejskimi związkami literackimi i kulturowymi. Autorka sylabusów przedmiotu historia literatury rosyjskiej X-XVIII wieku w IR UW.