Krystyna Kucaj

Krótki biogram: 
Absolwentka Filologii Rosyjskiej i Filologii Angielskiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2011 r. ukończyła studia doktoranckie na specjalności językoznawstwo. Obecnie pracuje jako wychowawczyni i nauczycielka języka rosyjskiego w Prywatnym Niepublicznym Przedszkolu w Rzeszowie.