dr Wojciech Sosnowski

Kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego Szkoły Języków Obcych UW. Wykładowca języka rosyjskiego w Szkole Języków Obcych UW, College of Europe (kampus Natolin), Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał również w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury. Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN. Publikuje prace z dziedziny językoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych. Członek Rady Programowej JOwS.