dr Wojciech Sosnowski

Adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, starszy wykładowca w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Dziale Języków Kolegium Europejskiego w Natolinie. Autor publikacji z glottodydaktyki i językoznawstwa slawistycznego. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli języków obcych w Polsce i za granicą. Członek Rady Programowej czasopisma Języki Obce w Szkole. Pomysłodawca, uczestnik i wykonawca językowych projektów europejskich. Praktykujący nauczyciel.