Jolanta Raszewska

Krótki biogram: 
Nauczycielka dyplomowana, edukatorka nauczania wczesnoszkolnego, metodyczka nauczania języka angielskiego. Od 2000 r. pracuje jako wykładowczyni w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Kaliszu, a od 2012 r. pełni funkcję kierownika praktyk pedagogicznych. W latach 2011-2012 uczestniczyła w projekcie europejskim pt. INPRO – Interprofessionalism in Child Care.