Krystyna Kancewicz-Sokołowska

Krótki biogram: 
Pracuje jako nauczycielka języka rosyjskiego w LXIII LO im. Lajosa Kossutha w Warszawie, doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie języków obcych.