Kinga Motysia

Krótki biogram: 
Reprezentantka Krajowego Centrum Europass w Polsce. Krajowe Centra Europass, funkcjonujące we wszystkich krajach UE, są jednostkami odpowiedzialnymi za promowanie dokumentów wymienionych w Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz za koordynację działań związanych z ich wdrażaniem. W Polsce Krajowe Centrum Europass istnieje od 2005 roku.