Bärbel Kühn

Dyrektor Centrum Języków dla czterech uniwersytetów publicznych kraju związkowego Bremy (Niemcy). Odpowiedzialna za wdrażanie i wykorzystanie na tych uczelniach Europejskiego Portfolio Językowego EPOS. Ekspertka i konsultantka projektów Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy oraz koordynatorka projektu ECML European Language e-Portfolio – Supporting Local Networks. Przewodnicząca Rady ds. Języków w Bremie. Współautorka książek Perspectives from the European Language Portfolio oraz Erträge des 3. Bremer Symposions zum autonomen Fremdsprachenlernen.