dr Marzena Żylińska

Zajmuje się metodyką i neuropedagogiką. Pracuje jako wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. W licznych publikacjach i na seminariach propaguje twórcze wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu. Współorganizowała europejski projekt Zmieniająca się szkoła. Jest autorką materiałów dydaktycznych wykorzystujących wnioski płynące z badań nad mózgiem. Napisała także książki: Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Prowadzi blog Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce.